Aralık 3, 2023

Parabol Matematik Notu

a farklı 0 ve a, b, c eleman IR olmak üzere, f : IR > IR tanımlanan f(x) = ax2 + bx + c biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir.

İkinci dereceden fonksiyonun analitik düzlemdeki görüntüsüne parabol denir.

ax2 + bx + c = 0 denkleminde

  • D = b2 – 4ac > 0 ise, parabol Ox eksenini farklı iki noktada keser.
  • D = b2 – 4ac < 0 ise, parabol Ox eksenini kesmez.
  • D = b2 – 4ac = 0 ise, parabol Ox eksenine teğettir.

 

PARABOL KOMPLE KONU FÖYÜ 2023

Parabol Ve Özellikleri Konu Testi – 1

Parabol Ve Özellikleri Konu Testi – 2

Tepe Noktası Ve Grafik Çizimi Konu Testi – 1

Parabol Grafik Çizimi Konu Testi – 1

Parabol Grafik Yorumu Konu Testi – 1

Tepe Noktası Ve Simetri Ekseni Konu Testi – 1

Parabolün En Küçük Ve En Büyük Değeri Testi – 1

Parabolün En Küçük Ve En Büyük Değeri Testi – 2

Grafiği Verilen Parabolün Denklemi Testi – 1

Parabolün Grafiğinin Yorumu Testi – 1

Parabolle Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Parabolün Simetriği Ve Ötelenmesi

Parabolde Eşitsizlik Grafikleri

Parabol Genel Tekrar Test – 1

Parabol Genel Tekrar Test – 2

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir